SITI CHOTIDJAH ( Almarhumah)

Kepala Sekolah pertama, 

Periode tahun 1991 - 1996

Alamat :

1. Prigi, Sigaluh 

2. Wangon, Cilacap

Drs. MARNO

Kepala Sekolah Ke Dua

Periode Tahun 

1996 - 1998

Alamat : Wanareja, Cilacap

Drs. SUWANDI, M.M

Kepala Sekolah Ke Tiga

Priode Tahun

1998 - 2003 

Alamat :

Karang Tengah, Banjarnegara

AGUS SUTORO, S.Pd.,M.Pd

Kepala Sekolah Ke Empat

Periode Tahun :

2004 - 2008

Alamat :

Pasar Manis, Punggelan

IWAN_KARDJONO,S.Pd.,M.M(Almarhum)

Kepala Sekolah Ke Lima

Periode :

2008 - 2012

Alamat : Kebaon, Banjarnegara

Drs. DWI PURNOMO, M.M

Kepala Sekolah Ke Enam 

Periode Tahun 2012

Alamat : Griya Indah, Gemuruh,Bawang

SRI SUPENI, S.Pd.,M.M

Kepala Sekolah Ke Tujuh

Periode Tahun :

2012 - 2016

Alamat :

1. Argasoka, Banjarnegara

2. Jogjakarta

AGUS SUPRIYANTO, S.Pd

Kepala Sekolah Ke Delapan

Periode Tahun :

2016 - 2020

Alamat :

Danaraja, Mandiraja

ROCHMAT KUNCORO, S.Pd

Kepala Sekolah ke Sembilan

Periode Tahun :

2020 - sekarang

Alamat :

Majalengka, RT 01/ RW 04

Bawang, Banjarnegara